Koha home

Info från Webbgruppen:

Det saknas fortfarande en del titar i katalogen på nya webben. Indexeringen av hela vårt bestånd är inte färdig. Dessa kommer dyka upp, men det är svårt att sätta en tidsram på indexeringen.
Published on 2023-06-01

Ny exemplartyp

Nu finns en ny exemplartyp att använda, Barn Sällskapsspel.
Published on 2023-06-01
Log in to your account:
Log in with your personal identity number or your library card number, and your password/pin code.

Contact your home library if you don't remember your pin code.

Don't have an account? Register here.